valdžių padalijimas

valdžių padalijimas
valdžių padalijimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo doktrina, pasak kurios, siekiant išvengti vieno asmens tironijos ir absoliučių galių sutelkimo kurioje nors valdžios institucijoje, visa valdžia turi būti padalyta 3 institucijoms: parlamentui, kuris leidžia įstatymus (įstatymų leidžiamoji valdžia), vyriausybei, kuri įgyvendina įstatymus (vykdomoji valdžia), ir teismui, kuris vykdo teisingumą (teisminė valdžia). Doktrina siejama su 17 a. mąstytojų J. Locke’o ir Ch. L. de Montesquieu vardais, jie pirmieji savo traktatuose apibūdino ir išskyrė 3 savarankiškas valdžių šakas. Locke’as skyrė įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją valdžias; vietoj teisminės (beje, priskirtos vykdomajai valdžiai) – federacinę valdžią (susijusią su užsienio politikos įgyvendinimo funkcijomis). Montesquieu skyrė klasikines įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžias; jo apmąstymai padėjo pagrindus valdžių padalijimo doktrinai. Pirmąkart doktrina teoriškai išplėtota ir praktiškai pritaikyta 1789, priėmus ir įgyvendinant JAV Konstituciją. Valdžių padalijimo principu grindžiamoje sistemoje, vieno iš JAV Konstitucijos autorių J. Madisono žodžiais, valdžios neturi būti padalytos ir atskirtos absoliučiai, jos turi sąveikauti, nes taip galima užtikrinti valdžios institucijų tarpusavio kontrolę. Politikos moksluose teigiama, jog principas geriausiai gali būti įgyvendintas prezidentinėse sistemose, parlamentinėse skirtingoms valdžios šakoms būdinga sutapti. atitikmenys: angl. separation of powers ryšiai: susijęs terminasparlamentinė sistema susijęs terminasprezidentinė sistema susijęs terminasstabdžių ir atsvarų sistema

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • separation of powers — valdžių padalijimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo doktrina, pasak kurios, siekiant išvengti vieno asmens tironijos ir absoliučių galių sutelkimo kurioje nors valdžios institucijoje, visa valdžia turi būti padalyta 3… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • checks and balances — stabdžių ir atsvarų sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdžių atskyrimo principu grindžiama skirtingų valdžios institucijų sąveikos sistema, kurioje nė viena institucija pagal savo kompetenciją neturi absoliučių galių, tačiau… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • stabdžių ir atsvarų sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdžių atskyrimo principu grindžiama skirtingų valdžios institucijų sąveikos sistema, kurioje nė viena institucija pagal savo kompetenciją neturi absoliučių galių, tačiau kiekviena turi galimybių daryti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • republic — respublika statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo forma, kai aukščiausieji valstybės valdymo organai renkami tiesiogiai arba sudaromi atstovaujamųjų institucijų; būdinga valdžių padalijimas, piliečių lygybė, valdančiųjų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • respublika — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo forma, kai aukščiausieji valstybės valdymo organai renkami tiesiogiai arba sudaromi atstovaujamųjų institucijų; būdinga valdžių padalijimas, piliečių lygybė, valdančiųjų tarnavimas piliečių… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”